ASUMISPALVELUT

Sevinio Oy:n asumispalveluissa toteutuu tuki portaittain tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja omaan kotiin annettaviin tukipalveluihin.

Tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen

Tukiasuminen - Sopu

  • tukiasuminen
  • tuettu asuminen
  • omaan kotiin vietävät palvelut

Asuminen ei ole vain asumista ...

asuminen on aktiivista kuntoutumista

Sevinio Oy:n asumispalvelut sisältävät asumisen lisäksi aina kuntoutumispalvelupaketin, joka sovitaan yhdessä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa. Palvelupakettiin voi kuulua hoidollista apua, aktiviteetteja, työtoimintaa, virkistystoimintaa jne. Asumispalveluun sisältyy aina asumisen lisäksi kuntoutujan ja ammattilaisten välisiä yhteisiä sopimuksia ja toimintaa, jolla tähdätään kuntoutumiseen ja hyvään elämänlaatuun.

Kuntoutumissuunnitelma ohjaa asumista ja kuntoutumista. Suunnitelma on kuntoutujalähtöinen yhteinen sopimus, jossa mielenterveystyötä tekevillä työntekijöillä on oma asiantuntijaroolinsa. Keskeistä toimivan kuntoutussuunnitelman laatimisessa on kuntoutujan ja työntekijöiden välinen yhteistyö, kuntoutujan elämän tavoitteet, pyrkimykset, unelmat sekä kuntoutustyöntekijöiden osaaminen, asenne ja ammattitaito.

Tavoitteet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä; turvallisesta pitkäaikaisesta asumisesta asumispalveluissa itsenäiseen elämään, opiskeluun ja ammattiin. Kuntoutussuunnitelma toimii karttana kohti hyvää elämää sekä kuntoutujalle itselleen, että hänen omaisilleen kuin myös kuntoutustyötä tekeville ammattilaisille.

Sevinio Oy:n asumispalvelut ovat päihteettömiä. Kuntoutujia tuetaan pysymään päihteettöminä aktiivisesti, monin kuntoutuksellisin keinoin.

KELAn etuudet

Kuntoutujan kanssa solmitaan Huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus. KELAsta haetaan asumistuki tai tehdään asumistuen tarkistus jo olemassa olevaan asumistukeen.

Sointulan rivitalossa, tukiasunnoissa ja Suinulan Lumme -yksikössä edellytetään kotivakuutuksen ottamista kuntoutujan vuokraamaan asuntoon.

Asumiseen ja kuntoutumiseen liittyvät KELAn etuudet päivitetään kuntoon, samoin kuin mahdollinen kotivakuutus. Työntekijät tekevät hakemukset yhdessä kuntoutujan kanssa tai tekevät yhteistyötä kuntoutujan edunvalvojan kanssa.