Kuntoutumiskoti Sointulan palvelut

Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan ja hänen kotikuntansa sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa.


Palveluun kuuluu aina

  • kuntoutumissuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan 3-4 kertaa vuodessa
  • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
  • työ-, päivä-  ja ryhmätoiminta
  • virkistystoiminta
  • ohjaajien tuki itsenäisempään  ja vastuulliseen elämään

Kuntoutujaa tuetaan omien voimavarojen löytämiseen, käyttämiseen sekä omatoimisuuteen.

Kuntoutumisen pääpaino voi olla päivittäisten toimintojen, psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten tai kognitiivisten toimintojen tukemisessa. Kuntoutuja saa tarpeidensa mukaista neuvontaa arjesta selviytymisen tukemiseksi. Häntä kannustetaan ja tarvittaessa ohjataan liikkumaan ja asioimaan kodin ulkopuolella. Hän saa ohjausta, kannustusta, motivointia ja tukea niissä päivittäisissä toimissa, joissa hän sitä tarvitsee. Päivittäisiin toimiin kuuluvat ruuanvalmistus ja ruokailu, kodinhoito, vaatehuolto ja henkilökohtainen hygienia ja asiointi.

 


Sointula yleistä »

Sointulan tilat »

Sointulan ympäristö »

Sointulan kuvia »

 

Sevinion etusivu »